Årsstämman hålls den 1 juni

adminOkategoriserade

Måndagen den 1 juni är det dags för Fjäll-liens årsstämma 2016. Alla handlingar inför stämman kommer med posten i mitten av maj.
På årets stämma ska vi för andra gången rösta om ändrad bytesdag i Fjäll-lien från lördag till söndag. En sådan förändring måste nämligen beslutas på två årsstämmor i rad. Vid stämman 2015 blev till en tydlig majoritet för ändrad bytesdag.
Bakgrunden till styrelsens förslag är att vi anser det för Fjäll-liens fortsatta utveckling nödvändigt att anpassa oss till den övriga fjällvärlden. Det blir allt vanligare med boende torsdag-söndag eller söndag-torsdag i fjällen. Om även Fjäll-lien anpassar sig till detta ökar möjligheten att öka beläggningen på anläggningen, vilket är till gagn för hela Storlien.
Dessutom så blir nattågen allt mer anpassade till dessa bytesdagar. Snälltåget från Malmö/Stockholm (även Göteborg till vecka 7) går till exempel enbart i anslutning till dessa stugbytardagar.
Välkommen!
Tid: Måndagen den 1 juni klockan 18
Plats: ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41 i Stockholm