Passa på nu – den 1 mars höjs priserna på alla andelar


Från den 1 mars höjer vi priserna på föreningens andelspaket. En normalandel kommer då att kosta 25000, 15000 eller 9500 kronor beroende på vilka veckor som ingår i denna. Befintliga andelsägare kan även köpa tvåveckorsandelar i lågsäsong för 6000 kronor. Med lågsäsong menar vi v 17-24, v 41-43 samt v 45-50. Här ned finns alla andelar som föreningen säljer just nu (den 4 februari 2024).
För att köpa en andel eller veta mer om RCI.com, ta kontakt med Pia Stråle pia@strale.se
Följande andelspaket finns att köpa just nu
Hus  Veckor  Pris  
2 40,41,48,49 9500  
3 2,39,43,45 19000  
7 24,40,42,46 9500  
8 22,40,42,43 9500  
9 20,22,24,49 9500  
11 17,18,24,44 19000  
11 19,20,47,48 9500  
14 3,36,43,48 19000  
14 19,30,42,46 19000  
15 17,43,44,47 19000  
19 3,26,42,48 19000 En vecka kan bytas mot v 45  
20 22,32,42,46 9500  
21 18,24,40,46 19000 En vecka kan bytas mot vecka 21  
23 36,41,50,51 19000  
24 41,42,43,44 9500  
25 23,43,48,49 9500  
27 40,46,49,50 19000  
28 18,24,40,44 19000  
31 18,25,43,47 19000  
34 18,23,42,47 9500  
35 3,22,43,44 19000  
37 20,23,26,44 19000  
39 21,40,41,50 19000  
40 39,43,47,48 9500  
41 12,24,43,44 19000  
42 17,42,43,50 19000  
45 18,19,42,43 9500
48 5,19,43,51 19000
48 17,18,28,29 19000
49 23,24,40,41 9500
50 2,19,40,41 19000  
51 4,24,45,49 19000  
52 18,41,42,50 9500  
53 3,43,44,45 19000  
55 17,21,41,44 19000  
55 23,24,38,39 9500  
55 23,24,43,44 9500  
56 24,33,34,44 9500  
57 41,42,43,44 19000