Storlien – 150 år av turism, världskrig och skidhistoria

Storlien har en 150-årig historia av turism. Fram till början av 1800-talet användes marken främst av norrmän till jakt, fiske, slåtter och kreatursbete. År 1844 kom den förste svenske nybyggaren till byn.
Det var först 1882 i och med järnvägens ankomst som saker och ting började hända på allvar. Redan året efter byggde familjen Sellander från Trondheim Nya hotellet. Intill centralstationen fanns Järnvägshotellet.
I STF:s årsskrift 1890 skriver signaturen Aquilla: ”I Storlien finnas två hotell. Det ena med norsk prägel, norska kaminer, norsk mat och en värd som talar engelska. Det ligger fritt och högt och bebos gärna av de engelsmän som för kortare tid här slå sig ned. Det andra hotellet. Järnvägshotellet äges av Svenska staten. Det är hopbyggt med stationshuset och kan i belägenhet ej tävla med det norska hotellet. Men det äger två saker, som turister och fjällvandrare sätta högt värde på, nämligen förträffliga sängar och för dessa nordliga förhållanden god mat.”
1883. Storliens store ”upptäckare”, doktor Ernst Westerlund från Enköping kommer till byn och öppnar så småningom sommarpraktik i Nya hotellet, även kallat ”Sanatoriet”. Under de följande åren ska han komma att locka mängder av patienter till den hälsosamma fjälluften. Vid sekelskiftet stod hans namn på höjden av ryktbarhet.
Den 4 oktober 1906, två år efter unionsupplösningen, köpte konsul Oscar Ekman Nya hotellet inklusive hemmanet på ett halvt tunnland mark för 100.000 kronor. Redan två år senare ärvde friherrinnan Louise Falkenberg hotellet och bildade Aktiebolaget Storliens Högfjällspensionat, vars verksamhet angavs vara att ”utöva hotellverksamhet i huvudsakligt syfte att bereda klena, ej lungsiktiga personer vård och vila, samt utnyttja vad å jordegendomen kan vara att förvärva”.

1918 ändrades namnet på bolaget till Aktieolaget Storliens högfjäll.
År 
1924 anordnade Skidfrämjandet en kurs i utförsåkningsteknik. Detta anses ha varit startskottet för slalomåkningen i Sverige.
1933,Slalombacken invigdes. Prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla fick en stuga som bröllopsgåva av Skidfrämjandet. Stugan är fortfarande i kungafamiljens ägo.
1935 invigdes det Nya högfjällshotellet. I mars samma år hölls den första slalomtävlingen med internationellt deltagande som kom att bli det stora genombrottet för svensk utförsåkning. Priset var ett par nya hickoryskidor.
1937 målade Evert Taube en tavla över fjälltoppen Snasen – det var utsikten från hans hotellrum på Järnvägshotellet.
Världskrigsåren 
1939–1945 var en mycket dramatisk period i Storliens historia. Efter invasionen av Norge 1940 fanns tyskarna bra några kilometer bort. Formellt vistelseförbud rådde i byn och Högfjällshotellet nyttjades helt av militären.
Genom byn passerade den tyska så kallade hästskotrafiken med soldater och vapen på tåg från Trondheim upp till Narvik genom Sverige. Och över fjällen kom ständigt flyende norrmän.
Efter rykten om en förestående tysk invasion ska det ha hållits topphemliga militära förhandlingar mellan Sverige och Tyskland i en järnvägsvagn på ett sidospår i Storlien.
Mitt under kriget, den 1 februari 1942, invigdes den första skidliften i Storlien. Det var den andra skidliften som byggdes i Sverige! Biljettpriset var 40 öre.
1946–1992: Folk och försvar höll sina rikskonferenser på Storliens högfjällshotell.
Efter en tillbyggnad 1958 fick Högfjällshotellet kapacitet för 550 gäster.
Industrimannen Matts Carlgren var under åren 1972-1995 störste delägaren i Storliens högfjällshotell. Det slutade med en konkurs 1998.
År 1999 köpte hotellmiljardären Lars Nilsson Högfjällshotellet med all tillhörande mark, vilket innebar i stort sett hela byn med omgivningar samt fjället. En hel del av hotellets mark har styckats av till tomter för fritidshus. Hotellet har hållits stängt under större delen av perioden sedan dess.
Sedan den 1 juni 2022 ägs Storliens högfjällshotell med liftar och all mark av Sidsjö fastigheter AB med Hans Bark som huvudägare. En upprusning av hotellet, liftar samt skid- och vandringsleder pågår. I februari 2023 öppnade Högfjällshotellet igen efter en törnrosasömn på över två decennier. På hotellet är åter restaurang, bar, pool och gym öppna för utomstående. I bottenplanet finns Storlienbua Lanthandel och Deli.