Som andelsägare i Fjäll-lien kan du ansluta din andel till det internationella utbytessystemet RCI. Det är samma företag som till exempel Holiday Club i Åre och Experium i Sälen är anslutna till. Styrelsen har den senaste tiden fått flera frågor hur RCI fungerar. Vi ska försöka reda ut en del.
I korthet går systemet ut på att veckor som du inte själv nyttjar i Storlien, lämnas till en bytesförmedling, RCI. När du lämnat in din vecka / veckor får du ett visst bytesvärde insatt på ditt RCI -konto. Detta bytesvärde ( mellan 10-21 beroende på år och vecka) får du oavsett om någon byter till sig din vecka eller inte. Samtliga veckor kan numera lämnas till bytesbanken i RCI. När du lämnat in veckorna / vilket du kan göra löpande, olika veckor för varje år, olika många veckor för varje år etc, har du förlorat nyttjaderätten för dessa veckor. Du kan inte ångra dig, inte hyra ut och inte själv besöka Fjäll-lien under veckor du placerat i bytesbanken.
Rci har två system weeks och points, från början var det två helt separata system men numera fungerar de på likvärdiga sätt. Andelarna i Fjäll-lien kan anslutas till RCI Weeks. Det finns speciella regler för den som har andelar i anläggningar i båda systemen.
För att du ska kunna byta till dig veckor över nästan hela världen krävs att du är medlem i RCI. Det är du själv som ansöker om medlemskap i RCI, inte styrelsen eller Primär. När du lämnat dina veckor till RCI är det fritt fram att börja byta. För varje byte betalar du en bytesavgift . Om någon byter till sig den vecka du äger i Fjäll-lien får du betala slutstädavgiften, men slutstäd ingår alltid i den vecka du byter till dig också. Tidigare betalade andelsägaren även för lakan, men numera är det den som byter till sig som själv står för den kostnaden.

Affärsdrivande verksamhet
RCI är en affärsdrivande verksamhet, det betyder att allt du gör kostar. Det är något billigare att själv administrera via hemsidan men det finns också personal ( numera endast engelsktalande) som kan hjälpa till.
Bli medlem: Medlemskapet kostar ca 1000 kronor per år/ beroende på hur långt medlemskap du tecknar.
Byta till sig en semestervecka: För varje byte du gör betalar du en bytesavgift på drygt 2000 kronor. Numera är priset detsamma oavsett om det är på Kanarieöarna, i Costa Rica eller i Australien du byter.
Kombinera: Att kombinera flera veckors bankningar för att öka sin byteskraft och kunna byta till sig det man verkligen vill ha kostar drygt 1000 kronor.
Förlänga: Ditt bytesvärde ligger i banken i två år, har du inte nyttjat din byteskraft så förfaller den, om du inte förlänger den. Det finns olika längd på förlängningar som kostar olika mycket.
För mer information www.rci.com

Några personliga tips från Pia Stråle, styrelsens RCI-ansvariga
När familjen köpte de första andelarna i Fjäll-lien var det endast i syfte att kunna nyttja RCI. Och det har vi gjort, mycket. Numera har vi både köpt andra veckor och tillbringar minst en vecka per år i Storlien. År för år lämnar vi in de veckor vi vet att vi inte kommer att nyttja till RCI. Är vi osäkra, tex på sommarveckorna, väntar vi med att lägga in dessa till sommarplanerna är spikade.
Var ute i god tid. För att vi ska kunna få det vi verkligen vill ha, är vi ute i mycket god tid, ofta ett år, eller mer i förväg. På så sätt kan vi välja boende, vi kan också boka billiga flygbiljetter när de släpps.
Använd sökmotorn: Lägg sökningar i systemet. Hoppas inte på att det du vill ha bara dyker upp. Det var först när vi började lägga planerade sökningar som vi fick det vi ville ha.
Läs på om anläggningen: Kolla betyg som andra gäster har gett anläggningen, då slipper du bli besviken. Håll koll på om anläggningen har obligatorisk all- inclusive.
Det är lätt att få tag på anläggningar i Usa och i Spanien. Titta i anläggningskatalogen, och lägg därefter sökningar.
Vi har använt RCI till boende på Borneo, i Mexico, Vietnam, Mallorca, Kanarieöarna, Usa, Kanalbåt i England, Italien, Sverige, Danmark, och på Bali och på Tioman Island i Malaysia. Jag har säkert missat några. Jag har precis bokat av årets påskresa där vi hade boende i en vecka på Manhattan för hela familjen för en bytesavgift.

Lycka till / Pia Stråle