Tillfälle för andelsägare: Köp till tvåveckorsandelar

adminOkategoriserade

Från och med nu är det möjligt för befintliga andelsägare att köpa till fler veckor i tvåveckorspaket.
Detta införs på prov från och med nu och gäller tom 2021-12-31. Detta beslutade styrelsen den 3 maj
2021.
Tvåveckorspaket enligt detta gäller endast för andel innehållande några av veckorna 17-24 samt 41-
50. Möjligheten gäller endast befintliga andelsägare. Veckorna behöver inte vara samma hus som man tidigare äger andel i.
Priset för en tvåveckorsandel blir 6000 kronor + överlåtelseavgift.
Tvåveckorsandelen blir en egen andel. Det kommer inte vara möjligt att flytta veckor mellan sina olika andelar.
Är du intresserad att köpa en tvåveckorsandel, hör av dig till pia@strale.se som är
försäljningsansvarig i styrelsen.
Styrelsen förbehåller sig rätten att neka köp om det innebär att en såld tvåveckorsandel omöjliggör
försäljning av det som är föreningens normalandelar dvs fyraveckorsandelar. Ett sådant nekande
kommer att prövas av hela styrelsen på nästkommande styrelsemöte.