Söndag blir ny bytesdag

adminOkategoriserade

På Fjäll-liens årsstämma den 1 juni 2016 beslutades att ändra dag för stugbyte från lördag till söndag. Själva bytet kommer att ske vid något tillfälle i november när det är som lägst beläggning i stugorna. Till december månad 2016 ska bytet vara genomfört.
Förändringen initierades av en medlem som skrev en motion i frågan för ett par år sedan. Styrelsen utredde först de juridiska möjligheterna för och kunde konstatera att det inte fanns några rättsliga hinder. På 2015 års stämma kunde ett första beslut fattas i frågan. Ett sådant här beslut kräver dock beslut på två av varandra följande stämmor. Så nu är beslutet formellt fattat.
Styrelsen ställer sig mycket positiv till beslutet, även om det finns fördelar med lördag som bytesdag också. Framför allt vill vi anpassa oss till den övriga fjällvärlden där stugvistelser alltmer övergår till kortveckor torsdag-söndag och söndag-torsdag. Även nattågen anpassas i allt högre utsträckning efter detta mönster. Snälltåget som kör nattåg från Malmö och Stockholm under vintersäsongen har enbart avgångar anpassade efter dessa bytesdagar.
När även Fjäll-lien nu ändrar bytesdag till söndagar så behåller vi fortfarande möjligheten för veckovistelse samtidigt som vi öppnar för möjligheten att hyra ut torsdag-söndag och söndag-torsdag, vilket många efterfrågar.
För både Fjäll-lien och Storlien som helhet är det viktigt att vi ökar beläggningen i stugbyn. För restauranger, liftar och affärer i Storlien är det bra om så många som möjligt kommer till Fjäll-lien. För oss medlemmar är det bra att lättare kunna hyra veckor som man inte utnyttjar själv. Det är också bra om vi ger allt fler möjligheten att komma till Storlien genom att hyra kortveckor. Då inser de vilken fin fjällby det är och köper sedan kanske själva en andel i Fjäll-lien.