Nu går det att ladda elbilar i Fjäll-lien!

adminOkategoriserade

Fyra laddstationer för medlemmars och hyresgästers elbilar har nu installerats på Fjäll-liens parkering. De är monterade på två stolpar på de fyra parkeringsplatserna närmast Servicehuset. Dessa platser är alltså numera endast avsedda för laddning av elbilar. Observera att man enbart låter sin elbil stå där medan bilen laddas. Därefter flyttas bilen till en vanlig parkeringsplats. För att kunna använda laddstationerna behöver niladda ned en app till mobilen som heter Mer Connect Sverige.
I appen ska du sedan skapa ett konto som du knyter ett betalkort till.
Därefter är det bara att börja ladda.
Information om hur man laddar finns uppsatt på anslagstavlorna i Servicehuset.
Samma information finns på bilderen här nedan.