Meddela er e-postadress!

adminOkategoriserade

Vi har för avsikt att uppdatera vår administrativa medlemsförteckning med samtliga medlemmars e-post-adresser. Detta för att på sikt kunna skicka information och årsmöteshandlingar till er via e-post. Därmed skulle vi kunna minska våra portkostnader rejält.
Därför är vi tacksamma om alla andelsägare mejlar följande uppgifter till adressen hyror@brinkeberg.se
* För- och efternamn
* Stuga och andelsveckor
* Telefonnummer
* E-postadress
* Om ni har flyttat, meddela även ny postadress