Här är resultatet av enkäten om Fjäll-lien

adminOkategoriserade

Tidigare i våras uppmanade styrelsen er medlemmar att svara på en enkät om hur ni ser på stugbyns standard kopplat till veckoavgiftens storlek.
Sammanlagt 374 medlemmar svarade på enkäten.
Här är en sammanställning av resultatet av enkäten:
Sammanställning enkäten om Fjäll-lien
Resultatet av enkäten och styrelsens slutsatser kommer även att presenteras i samband med årsmötet den 3 juni.