Glöm inte att svara på enkäten om standard och årsavgifter!

adminOkategoriserade

Alla som lämnat sin mejladress till vår ekonomiska förvaltare Primär ska nu ha fått en enkät om hur ni ser på frågor som husens inredning och nivån på veckoavgifterna. Vi hoppas att ni alla fyller i den.
Det är veckoavgiftens storlek som avgör hur mycket som kan satsas på upprustning av Servicehuset och stugorna. Som vi berättade i senaste Fjäll-lien-Nytt vill vi i styrelsen genom enkäten få en uppfattning om hur ni medlemmar ser på förhållandet mellan stugornas standard och avgiftens storlek. Vissa är säkert beredda att betala mer för en högre standard, medan andra föredrar att hålla avgiften på en lägre nivå mot att endast de nödvändigaste underhållsarbetena genomförs.
Vi i styrelsen vill verkligen uppmana samtliga medlemmar att svara på enkäten. Den kommer nämligen att kunna påverka framtida beslut om avgifter och upprustning av stugorna.
Dessa frågor kommer också att diskuteras i samband med Fjäll-liens årsmöte den 4 juni.
hoppas att ni är med då också.