Bytesdagen ändras den 4 december

adminOkategoriserade

Som vi tidigare berättat så beslutat Fjäll-liens årsstämma att ändra bytesdag från lördag.
Styrelsen har nu bestämt att bytesdagen kommer att ändras första helgen i december. Då blir bytesdagen söndag den 4 december i stället för lördag den 3 december.
Den helgen brukar vara den helg på året när beläggningen i Fjäll-lien är som lägst. Därför anser vi att det är den bästa helgen för att ändra bytesdag.
Från och med söndag den 4 december och framåt kommer alltså söndagar att vara bytesdagen i Fjäll-lien.
Bakgrunden till att bytesdagen ändras är att vi vill anpassa oss till den övriga fjällvärlden. Där har uthyrning torsdag–söndag respektive söndag-torsdag blivit nästan vanligare än veckouthyrning.
Förändringen innebär förhoppningsvis att det blir lättare för andelsägare att hyra ut veckor som inte används.
Vi i styrelsen anser att det ökar attraktionskraften för att köpa andelar i Fjäll-lien, och för befintliga medlemmar att behålla sina andelar. Vi anser också att en hög beläggning på Fjäll-lien också är viktig för hela Storliens utveckling. Fjäll-lien står för en väsentlig del av Storlienföretagarnas kundunderlag.
Ett annat skäl till förändringen är att Snälltåget kör sina nattåg från Malmö/Stockholm anpassade för bytesdagarna torsdag och söndag. Så möjligheten att åka nattåg till till vistelsen i Fjäll-lien från södra Sverige öppnas nu åter. Precis som med SJ:s nattåg får man byta till Norrtåg i Duved.
Samtidigt som vi möjliggör för korttidsuthyrning så finns ju möjligheten till veckoboende och veckouthyrning kvar – med skillnaden att stugbytet sker på söndagar.
Fjäll-liens medlemmar har vi två årsstämmor i rad röstat för förändringen, som nu alltså genomförs den 4 december.