Bakgrunden till extradebiteringen

adminOkategoriserade

Fjäll-liens ekonomiska förvaltare Primär skickade på torsdagen ut fakturor för den extradebitering på 250 kronor per vecka som vi berättade om i Fjäll-lien-Nytt i januari. (Mejlades ut till alla som angivit sin mejladress till Primär och finns att läsa på medlemssidorna på hemsidan).
Som styrelsen förklarade i Fjäll-lien-Nytt så är det en extra debitering för att klara budgeten för 2024 på grund av kraftigt ökade kostnader.
I Fjäll-lien-Nytt förklarade vi också att veckoavgiften för 2025 kommer att behöva höjas permanent. Hur stor den höjningen kommer att behöva bli återkommer vi till.
Det var bland annat mot den bakgrunden som alla medlemmar som meddelat sin mejladress till Primär fick möjlighet att svara på en enkät med ett stort antal frågor om hur man ser på veckoavgiftens storlek och vilka förväntningar man har på stanadarden i stugorna och eventuell upprustning.
Enkätsvaren blir ett hjälpmedel för styrelsen när vi ska ta ställning till veckoavgiften för 2025. Där kommer höjningen som gjordes nu till halvårsskiftet att ingå.
Enkäten och frågan om avgiftshöjningen till 2025 togs också upp och diskuterades på årsmötet i början av juni.
Styrelsen genom Hans Arbman