All bristfällig städning faktureras av styrelsen

adminOkategoriserade

I senaste Fjäll-lien-Nytt beskrev vi om de ständigt pågående problemen med boende som inte städar stugorna tillfredsställande efter sig .
Detta har tyvärr inte blivit bättre under vintern.
Därför har styrelsen beslutat att i samtliga fall när bristfällig städning konstaterats fakturera den andelsägare som bott i stugan 1.500 kronor. Även andelsägare som hyrt ut sin vecka kommer att faktureras om hyresgästen inte städat enligt anvisningarna.
För att detta ska fungera måste bristfällig städning anmälas till stugvärden direkt vid ankomst, innan man flyttat in i stugan med sina saker. Stugvärden avgör då om städningen avviker från acceptabel städning, dokumenterar bristerna med fotografier och överlämnar därefter hanteringen till styrelsen.